Firma  Vega Solutions s.r.o. prestavuje mladú dynamickú spoločnosť, ktorá aktívne pôsobí na trhu od roku 2008. Predmet činnosti firmy možno rozdeliť do dvoch strategických línií:

-        Vývoj technológií, ich testovanie a následný predaj

-        Obchodná činnosť a distribučná činnosť vrámci Slovenskej republiky

Poslaním spoločnosti je vytvárať a ponúkať tie najlepšie produkty a poskytovať kvalitné služby, ktoré sú na mieru „šité“ individuálnym potrebám jednotlivých klientov. Činnosť spoločnosti je vykonávaná v súlade s jej cieľom pôsobiť nielen ako dodávateľ, ale aj ako spoľahlivý partner a pilier, ktorý pomôže svojim zákazníkom dosiahnuť pevné postavenie na trhu.

Za prvú strategickú líniu - Vývoj technológií, ich testovanie a následný predaj zodpovedá tím špecialistov, ktorý ponúka komplexné riešenie od poradenstva cez implementáciu zvoleného riešenia až po pozáručný servis.

Strategická línia Obchodná činnosť má silnú oporu na, v súčasnosti najdynamickejšom a nákladovo najracionálnejšom, ázíjskom trhu, kde má firma zastúpenie, ktoré je v priamej interakcii s lokálnymi výrobcami jednotlivých komodít. Uvedené umožňuje firme poskytovať klientom najlepší pomer kvality a ceny ako aj promptné riešenie akýchkoľvek  nepredvídaných okolností v rámci odberateľsko-dodávateľských vzťahov.